Vanaf 8 mei weer normale opkomsttijden!

Onlangs heeft Scouting Nederland weer een nieuw protocol opgesteld. In dat nieuwe protocol (zie scouting.nl/coronavirus) is een aantal versoepelingen opgenomen, waar wij als SWIII/LBP ook gebruik van maken. Wij informeren u hierover graag door middel van dit e-mailbericht.

Normale opkomsttijden vanaf 8 mei
Allereerst zijn de versoepelingen voor ons  een mooie aanleiding om weer terug te keren naar de normale opkomsttijden, met ingang van zaterdag 8 mei. Dat betekent dat de opkomsten weer als volgt zullen plaatsvinden:

Speleenheid

Opkomsttijd

Bevers (4-7 jaar)

Ochtendkolonie

09.30 - 11.45

Middagkolonie 

14.00 - 16:15

Welpen (7-11 jaar)

Sioniehorde

09.30 - 12:00

Mowglihorde

14.00 - 16.30

Shantihorde

14.00 - 16.30

Scouts (11-15 jaar) 

Gaaientroep

09.30 - 12.00

Ekerstroep

14.00 - 16.30

Prinses Margriettroep

14.00 - 16.30

Explorers (15-18 jaar)

EA595

14:00-17.00

EA757

09.30-12:30

De opkomsten van Horta Stam I en Horta Stam II zullen helaas voorlopig nog steeds online moeten plaatsvinden.
Op zaterdag 1 mei en 15 mei zijn er geen opkomsten vanwege de meivakantie en het hemelvaartsweekend.

Brengen en halen voor en na de opkomsten
De regeling omtrent het halen en brengen van uw kind blijft hetzelfde. Ouders/verzorgers zijn nog niet toegestaan op de Punt. Scouts en explorers komen zo veel mogelijk zelfstandig op de fiets. Voor bevers en welpen die wel door ouders/verzorgers worden gebracht, blijft gelden dat die bij de ingang aan de Jachtlaan afscheid nemen. Van elke speleenheid zal ook iemand van de leiding bij de poort staan om de kinderen op te vangen en mee te nemen. Voor het ophalen van uw kind na afloop van de opkomst wacht u buiten het terrein. Wij brengen uw kind terug bij de uitgang. 

Weekendkampen
Daarnaast zijn weekendkampen volgens het nieuwe protocol van Scouting Nederland vanaf de meivakantie weer toegestaan. Een aantal speleenheden heeft daarom al een eerste weekendkamp ingepland! Mogelijk heeft uw kind hierover al informatie ontvangen. De weekendkampen zullen worden georganiseerd op basis van het geldende kampprotocol. Zie voor verdere informatie: samenopkamp.

Open Dag
Helaas zal de Open Dag, die op 29 mei gepland stond, niet doorgaan vanwege de beperkingen. Wel proberen alle speleenheden in plaats hiervan (al dan niet op een ander moment) een vriendjes-/vriendinnetjes-<wbr />opkomst te organiseren. Hierover zal u door de speleenheid geïnformeerd worden.

Verder blijft van belang
Wordt tenminste een van onderstaande vragen met ‘ja’ beantwoord? Dan kun je niet deelnemen aan de opkomst / activiteit. 

  • Had je in de afgelopen 24 uur een of meerdere van de volgende klachten: hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies.
  • Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met milde klachten en koorts en/of benauwdheid?
  • Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met een test)?
  • Ben je in quarantaine omdat je:

    • een huisgenoot/gezinslid, klasgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld?
    • bent teruggekomen uit een COVID-19- risicogebied (‘oranje land’)?
    • bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app?

Meld je in dat geval dus af bij de leiding van je speleenheid.

We zullen de komende weken opnieuw goed in de gaten houden hoe deze versoepelingen verlopen en waar nodig, of mogelijk, met aanpassingen komen.
Verdere bijzonderheden over de opkomsten zullen zoals gewoonlijk vanuit de speleenheid aan u worden doorgeven.

Twitter nieuws